You follow 23 users
MichalBoni MichalBo pawelgras pawelgra VitoNamioty VitoNami AstarCentrumJzy AstarCen TravelCar1 TravelCa PensjonatSKIPER Pensjona beautyshop24pl beautysh EstimusConsulti EstimusC ProfessionalBHP Professi skupautpoznan2 skupautp

Szkolenia

Szkolenia pracownicze mogą mieć formę obligatoryjną uwarunkowaną przepisami prawa lub formę fakultatywną wynikającą z bieżących potrzeb firmy.
 
Szkolenia obowiązkowe BHP

Rodzaj szkolenia Kto musi przejść szkolenie Kiedy Kto przeprowadza Dopuszczalna forma szkolenia

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

INSTRUKTARZ OGÓLNY BHP wszyscy pracownicy, uczniowie, stażyści pierwszy dzień rozpoczęcia pracy specjalista ds. bhp stacjonarnie
INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY BHP wszyscy pracownicy, uczniowie, stażyści pierwszy dzień rozpoczęcia pracy, (w przypadku zmiany stanowiska pracy, pierwszy dzień pracy na nowym stanowisku pracy) bezpośredni przełożony stacjonarnie

SZKOLENIE OKRESOWE BHP

STANOWISKA KIEROWNICZE pracodawcy i kierownicy (osoby kierujące pracownikami) co 5 lat (pierwsze szkolenie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy) specjalista ds. bhp stacjonarnie, e-learnig bhp
STANOWISKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE inżynierowie co 5 lat (pierwsze szkolenie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy) specjalista ds. bhp stacjonarnie, e-learnig bhp
STANOWISKA ADMINISTRACYJNO-BIUROWE pracownicy administracyjno-biurowi co 6 lat (pierwsze szkolenie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy) specjalista ds. bhp stacjonarnie, e-learnig bhp
STANOWISKA ADMINISTRACYJNE
I INNE
pracownicy administarcyjni, np. nauczyciele, przedstawiciele handlowi co 5 lat (pierwsze szkolenie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy) specjalista ds. bhp stacjonarnie, e-learnig bhp
STANOWISKA ROBOTNICZE robotnicy co 3 lata, a co roku prace szczególnie niebezpieczne (pierwsze szkolenie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy) specjalista ds. bhp stacjonarnie

 
 
Proponujemy Ci następujące formy szkoleń